nye tider på vej

der skal sættes kryds ved

Onsdag
23/Feb

Som alle jer der var med til generalforsamlingen ved, vil der over de næste års tid ske forandringer, disse tager vi allerede hul på februar d. 23 (hvis situationen tillader det) hvor spejder vil blive samlet på en enkelt aften, nemlig onsdag. Bævere fra klokken 16:30-18:00 og ulve og op fra 18:30-20:00