Bæver

Bæverflokkens egen side hvor du kan finde program mm

Program

Hvem er bæverne

Bæverenheden er for børn, der går i børnehaveklasse til 1. klasse. Fantasirammen omkring bæverarbejdet er i bæverdammen, hvor man lærer at holde sammen, og at samarbejde. Som en del af fantasirammen lærer man at færdes i naturen og hører historier. Som i alle andre enheder lærer bæverne igennem leg og ved at gøre tingene i praksis.

Bæver løftet

“Jeg lover at gøre mit bedste for at lytte til guds ord, holde bæverloven og være en god ven.”